Този уебсайт съдържа материали на Valley Electronics GmbH и неговите продукти, които могат да представляват интерес за клиенти, както и за членове на здравната общност и широката общественост. Моля чувствайте се свободни да разглеждате този сайт. Вашият достъп до и използването на информацията, съдържаща се тук е предмет на следните условия и всички приложими закони. Разглеждайки този сайт, Вие приемате безусловно тези правила.

Общи условия

Вие приемате, че
Lady-Comp®/ Lady-Comp® baby и pearly® не осигуряват защита срещу сексуално предавани болести и приемате, че ако се използват според инструкциите ще осигурят 99,3% ефективност. Изводите относно контрацептивната надеждност на Lady-Comp®/ Lady-Comp® baby и pearly® се основават на независими клинични проучвания, които са документирани. Информация за тези изследвания може да получите при поискване.

Lady Comp Bulgaria Ltd, в качеството си на дистрибутор не поема отговорност за претенции по отношение на надеждността на уредите, възникнали поради неправилна употреба. Цялата информация, съдържаща се в този сайт е събрана от различни източници, включително рекламни материали на производителя. Ние не поемаме отговорност за искове, направени към производителя.

Информацията на този сайт не е предназначена да замени професионален медицински съвет.

Въпреки, че в този уеб сайт е опомнената информация за някои заболявания и тяхното лечение, тя не може да замени или да служи като професионален съвет даден от  медицинско лице. Преди да предприемете лечение, Ви молим да се консултирате с вашия личен лекар или с други квалифицирани медицински специалисти.

Гаранция

Гаранцията на производителя е валидна само за първоначалния купувач в рамките на две (2) години за
Lady-Comp®/ Lady-Comp® baby и pearly® от датата на закупуване. Всички услуги по поддръжка и ремонти след изтичане на гаранцията се заплащат от купувача. Гаранцията не важи при повреди, настъпили по вина на клиента. Разходите по гаранционните повреди се поемат от страна на производителя. Разходите по транспортирането на продукта от и до производителя се поемат от клиента.

 

За да бъде извършен гаранционен ремонт са необходими всички елементи, съдържащи се в кутията на продукта при първоначалното му закупуване. Без тях гаранцията е невалидна.

Ограничение на отговорността

Lady Comp Bulgaria Ltd., неговите филиали и служители в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било щети от всякакъв вид без ограничение (Никакви специални, случайни, косвени или закономерни щети, възникнали при използването на този сайт или продуктите му).

Копиране и публикуване на текстове

Вие нямате право да копирате, разпространявате или да прехвърляте каквито и да е материали от този сайт без писмено разрешение от наша страна.

Търговски марки

Освен ако не е отбелязано друго, имена на продукти, дизайн, лога, думи или фрази в този сайт са търговски марки. Всички други нерегистрирани и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Промени по съдържанието

Lady Comp Bulgaria Ltd може да прави подобрения или изменения на информацията, услугите, продуктите и други материали в този сайт, или да го прекрати по всяко време без предупреждение. Lady Comp Bulgaria Ltd запазва правото си да измени настоящото споразумение по всяко време, както промените са валидни веднага след публикуването им. От това следва, че Вие се съгласявате да преразглеждате споразумението периодично.