Нашите компютри за фертилност изчисляват бъдещия курс на цикъла и дните, през които жената е фертилна, има вероятност да забременее. Базирайки се на вече запомнената информация за индивидуалния цикъл на дадената жена, компютрите за фертилност Lady-Comp® и pearly® проверяват всяко ново измерване на базалната температура.  

ФАКТОРИ, КОИТО ВЪЗДЕЙСТВАТ НА ЦИКЪЛА

Месечният цикъл на жената може лесно да бъде изваден извън баланс. Най-честите причини са физически или емоционален стрес. За много жени ситуации като конфликт в семейството, изпити, стрес на работното място или дори пътуване могат да доведат до промени в периода на цикъла.

КАКВО МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА ЦИКЪЛА?

• Стрес
• Стриктна диета
• Нарушен биологичен ритъм
• Лекарства
• Хормонален дисбаланс

Уредите могат да различат и отбележат като статистическа грешка, температури различни от тези нормални за периода. Нормални за периода температури се считат такива, които не са измерени по време на възпалителни заболявания, свързани с извънредно повишаване на базалната температура.