Бъдете в хармония с вашето тяло!
Планувайте или се предпазете от
бременност по естествен начин

Lady-Comp® и pearly® - модерна
иновативна технология,
алтернатива на
хормоналната
контрацепция.